NARKOTYKI I BROŃ

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi śledztwo przeciwko Pawłowi K. podejrzanemu o to, że w dniu 8 lipca 2020r. w K. wbrew przepisom ustawy posiadał znaczne ilości środków odurzających w postaci ziela konopi w ilości prawie 75 gramów oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy o masie ponad półtorej grama.

Do ujawnienia narkotyków doszło podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych oraz samochodu, zajmowanych przez podejrzanego. Podczas przeszukania zabezpieczono nadto przedmioty wyglądem przypominające niewybuchy, pochodzące najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Zabezpieczone przedmioty zostaną poddane badaniom przez biegłych z zakresu batalistyki.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Paweł K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wobec Pawła K. zastosowane zostały zastosowane środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, oraz dozoru policji. Za zarzucane czyny grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.