CIĘŻKIE USZKODZENIE CIAŁA W OSTROŁĘCE

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce wszczęła śledztwo przeciwko Małgorzacie Ż., której przedstawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Sylwestra Ż. Do zdarzenia doszło w dniu 7 lipca 2020r.w jednym z mieszkań przy ul. Witosa w Ostrołęce.

Kobieta, będąc pod wpływem alkoholu, zadała cios nożem kuchennym w klatkę piersiową byłego męża Sylwestra Ż. Spowodowała u niego ranę kłutą klatki piersiowej po stronie lewej o długości 6-7 cm biegnącą poprzecznie od bocznego brzegu łopatki lewej ku linii pachowej tylnej w odległości około 10 cm od szczytu pachy, penetrującą na głębokość około 10-12 cm. Rana spowodowała uszkodzenie opłucnej lewej oraz wytworzenie się krwiaka w segmencie 8 płuca lewego z krwawieniem do jamy opłucnowej lewej. Nadto doprowadziła do pęknięcia lewego żebra w linii pachowe i krwiaka okolicy lewego mięśnia podgrzbietowego. Z opinii biegłego z zakresu medycy sądowej wynika, że doznane obrażenia stanowią ciężki uszczerbek na zdrowiu i stanowią realne zagrożenie dla życia Sylwestra Ż.
Małgorzacie Ż. przedstawiono zarzuty z art. 156 §1 pkt. 2 k.k. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia, w których opisała przebieg zdarzenia objętego przedmiotem postępowania.
Wobec Małgorzaty Ż. zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego oraz zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym i zakazu zbliżania się do niego na odległość poniżej 5 m.