Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PO VII WB 262.13.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I, III, IV, V
oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części II, VI

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego w dniu 24.06.2020 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem, informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsze wybrano oferty nw. wykonawców:

w części I Prokuratura Rejonowa i Okręgowa w Ostrołęce
Dom Pogrzebowy ARKA, ul. Sienkiewicza 41, 07-410 Ostrołęka,
która w wyznaczonym kryterium otrzymała 100 pkt.
w części III Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu: powiat Przasnysz
FHU JUMA Maciej Juniak, Sierakowo 59, 06-300 Przasnysz
która w wyznaczonym kryterium otrzymała 100 pkt.
w części IV Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu: powiat Maków Mazowiecki
GLOB J. Drejka, M. Drejka s.c., ul. Liliowa 11, 06-200 Maków Maz,
która w wyznaczonym kryterium uzyskała 100 pkt.
w części V Prokuratura Rejonowa w Pułtusku
ZUP Funeral ul. Warszawska 14, 06-100 Pułtusk
która w wyznaczonym kryterium uzyskała 100 pkt.
Pozostali wykonawcy otrzymali:
w części III Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu: powiat Przasnysz
GLOB J. Drejka, M. Drejka s.c., ul. Liliowa 11, 06-200 Maków Maz, oferta w wyznaczonym kryterium otrzymała 42 pkt.

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie części II i VI z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zastępca
Prokuratora Okręgowego
w Ostrołęce
Anna Drewnowska

Załączniki: