Komunikat w sprawie konkursu na stanowisko asystenta

PO IV WOS 1111.1.2020
KOMUNIKAT
Działając na podstawie § 13 ust. l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz, U. z dnia 14 listopada 2016 r., póz. 1833) informuję, że w wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce konkursu:

I. do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zakwalifikowana została Pani Karolina Kruszewska, która uzyskała najwyższą liczbę punktów 48.
II. Na listę rezerwową zakwalifikowana została Pani Grażyna Cymek, która uzyskała 46 punktów.
Zastępca Prokuratora Okręgowego
Anna Drewnowska