Wyjaśnienia dot. świadczenia usług przewozu i przechowywania zwłok

PO VII WB 262.13.2020

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 24 czerwca 2020 r. zaproszenia do złożenia oferty na świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok ludzkich w związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

Pytanie:
Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na poszczególne części I do VI tj. na obszar poszczególnej Prokuratury Rejonowej.
Wyjaśnienie:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający na tym etapie postępowania nie udziela informacji o kwocie, jaką  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej informacja dotycząca:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania i innych elementów wskazanych we ofertach.

 

 

 

Zastępca
Prokuratura Okręgowego
w Ostrołęce

Załączniki: