KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ

PO IV WOS 1111. 1 .2020
KOMUNIKAT KOMISJI  KONKURSOWEJ
z dnia 22 czerwca 2020 r.
Działając na podstawie § 9  ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listopada 2016 r., poz. 1838) informuję się, że do III etapu konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w  Ostrołęce zostali zakwalifikowani:

Cymek Grażyna
Kruszewska Karolina
Tokłowicz Witold
Etap III konkursu odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w  Ostrołęce, ul. T. Kościuszki 19.
        Sekretarz Komisji         Przewodnicząca Komisji
      Tomasz Mierzejewski               Anna Drewnowska