Konkurs na na staż urzędniczy

Sygnatura konkursu  PO IV WOS 1111.2.2020
.
PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE
na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 roku, poz. 577)
o g ł a s z a    k o n k u r s
na staż urzędniczy  w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej.

1.    Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej.
2.    Liczba etatów: 1 (jeden);
3.    Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej.