KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ

Działając na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listopada 2016 r., poz. 1833) informuję się, że do II etapu konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zostali zakwalifikowani:

1. Cymek Grażyna
2. Hryniewicz Alicja
3. Kruszewska Karolina
4. Miałki Jakub Piotr
5. Przeździecka Ewelina
6. Syguła Milena
7. Szypulewski Jakub
8. Tokłowicz Witold
Etap II konkursu odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. T. Kościuszki 19.

.                                                                                                                                        Przewodniczący:

.                                                                                                                         Zastępca Prokuratora Okręgowego
.                                                                                                                                       Anna Drewnowska