PONOWNIE SKAZANY ZA PRZESTĘPSTWO PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ

Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu w dniu 27 lutego 2020r. oskarżyła Piotra P. o to, że w dniu 18 lipca 2019r. w kompleksie leśnym w okolicy miejscowości J. gm. Czerwonka stosując przemoc w postaci przytrzymywania rękami doprowadził pokrzywdzoną do poddania się innej czynności seksualnej

polegającej na dotykaniu jej miejsc intymnych oraz piersi, przy czym czynu tego dopuścił się mając ograniczoną w stopniu znacznym zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem oraz w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.
Sąd Rejonowy w Przasnyszu, po przeprowadzeniu postępowania jurysdykcyjnego, uznał oskarżonego Piotra P. winnym popełnienia przestępstwa doprowadzenia pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej popełnionego w warunkach recydywy oraz warunkach ograniczonej poczytalności. Wymierzył Piotrowi P. karę 4 lat pozbawienia wolności, którą oskarżony ma odbywać w systemie terapeutycznym. Nadto po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności Piotr P. zostanie umieszczony w szpitalu psychiatrycznym.
Wyrok nie jest prawomocny.