ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBUCHU GRANATU MOŹDZIERZOWEGO

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce zakończyła śledztwo w sprawie eksplozji materiałów wybuchowych, do której doszło w dniu 4 sierpnia 2019r. w miejscowości C., gm. Goworowo. Postępowanie zostało umorzone z uwagi na brak zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób w wyniku zaistniałej eksplozji oraz wobec śmierci osób podejrzewanych.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że w dniu 4 sierpnia 2019r. ok. godz. 12.50 Mariusz W. i Rafał C. przebywali w budynku gospodarczym na posesji Mariusza W. Podczas rozbrajania granatu moździerzowego pochodzącego z czasów II wojny światowej doszło do jego wybuchu, w wyniku którego Mariusz. W. i Rafał C. ponieśli śmierć na miejscu. Ciało Mariusza W. z obrażeniami w postaci licznych uszkodzeń naskórka od odłamków oraz raną głowy znajdowało się bezpośrednio przed drzwiami garażu, zaś rozczłonkowane ciało Rafała C. było wewnątrz pomieszczenia. Wewnątrz garażu poustawiane były w różnych miejscach różnego rodzaju łuski i pociski. W innych pomieszczeniach gospodarczych i mieszkalnych również znaleziono przedmioty o charakterze militarnym, w tym elementy pocisków moździerzowych, łuski karabinowe, puste korpusy po granatach, a także aktywne zapalniki. Również na terenie posesji Rafała C. zabezpieczono około 250 sztuk różnego rodzaju amunicji. Zarówno Mariusz W., jak i Rafał C. nie posiadali pozwolenia na posiadanie broni palnej.
Z opinii biegłego lekarza patomorfologa wynika, że wyjściową przyczyną zgonu Mariusza W. była eksplozja materiału wybuchowego, bezpośrednią zaś rana klatki piersiowej. Na ciele Rafała C. patomorfolog stwierdził bardzo liczne obrażenia zewnętrznych i wewnętrze powstałych w wyniku eksplozji. Część tych obrażeń, m.in. obrażenia głowy i narządów wewnętrznych, miały charakter ciężki i były bezpośrednią przyczyną zgonu.
W związku ze śmiercią Mariusza W. i Rafała C. śledztwo zostało zakończone wydaniem postanowienia o jego umorzeniu.