Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PO VII WB 262.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 prowadząc postępowanie w przedmiocie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu”  informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Tarcza Grupa Sp. z o.o,  Sp . Komandytowa, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka
która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego oraz otrzymała:
w kryterium doświadczenie 10,00 pkt
w kryterium cena  90,00 pkt
razem 100 pkt.
Pozostali wykonawcy otrzymali:
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Escort Sp. jawna, ul. Gostkowska 28, 06-400 Ciechanów
w kryterium doświadczenie 5,00 pkt
w kryterium cena 79,89 pkt
razem 84,89 pkt.
Grom Sp z o. o., ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn
w kryterium doświadczenie 10,00 pkt
w kryterium cena  87,95 pkt
razem 97,95 pkt.
Prokuratur Okręgowy
w Ostrołęce
Dorota Łada