Komunikat

Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie pod sygnaturą akt PR I Ds 197.2020.Sp nadzoruje prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Wyszkowie śledztwo w sprawie dotyczącej doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem członków Wspólnoty Gruntowej Wyszkowa w wyniku zawarcia w dniu 08.05.2015r. umowy użytkowania gruntów rolnych przekazującej prawo do używania i pobierania pożytków z gruntów Wspólnoty Gruntowej Miasta Wyszków oraz przywłaszczenia uzyskanych z tytułu czynszu dzierżawnego środków pieniężnych, tj. o czyny z art, 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i z art. 284 § 1 k.k.

W związku z tym osoby pokrzywdzone mogą zgłaszać się do Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie, ul. 11 Listopada 2, 07-200 Wyszków oraz Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, ul. Kościuszki 13, 07-200 Wyszków w celu realizacji przysługujących im uprawnień procesowych. Treść pouczenia o prawach i obowiązkach pokrzywdzonego znajduje się na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce ostroleka.po.gov.pl