Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników III – wybór i unieważnienie.

PO VII WB 262.10.2020

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr PO VII WB 262.9.2020 prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy informuję, iż w zakresie części V dokonano wyboru oferty wykonawcy:

SP ZOZ ul. KEN 1, 07-200 Wyszków

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonym kryterium uzyskała 100 pkt.

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w pozostałym zakresie z uwagi na brak ofert.

Załączniki: