Komunikat Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce

 

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), w trosce o zdrowie osób zatrudnionych w jednostkach prokuratury oraz interesantów wprowadza się do odwołania:

1. 0granicza się do odwołania przyjmowanie interesantów w godzinach urzędowania przez prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz podległych Prokuratur Rejonowych w Ostrołęce, w Ostrowi Mazowieckiej, w Przasnyszu, w Pułtusku i w Wyszkowie wyłączenie do stron i uczestników postępowań wezwanych do udziału w czynnościach lub zawiadomionych o wyznaczeniu czynności, w których mają prawo uczestniczyć oraz osób zamierzających złożyć do protokołu ustne zawiadomienie o przestępstwie.

2. Dla pozostałych interesantów zapewnia się kontakt drogą telefoniczną, elektroniczną (w PUAP, e-mail, faks) oraz za pośrednictwem operatorów pocztowych.

3. Zawiesza się do odwołania przyjmowanie interesantów po godzinach urzędowania Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz podległych Prokuraturach Rejonowych.

4. Ograniczenia, o których mowa w pkt 1 nie dotyczą osób, które na umotywowany wniosek uzyskały indywidualną zgodę kierownika jednostki.

5. W ramach działań profilaktycznych przed wejściem do budynku przeprowadza się pomiar temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego.

 

Prokurator Okręgowy
Dorota Łada