WYROK ZA USIŁOWANIE ZABICIA PSA

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadziła postępowanie przygotowawcze w sprawie usiłowania zabicia psa rasy mix, do którego doszło w dniu 28 sierpnia 2019r. w miejscowości Susk Stary. Tego dnia jeden z mieszkańców Rzekunia strzelił do psa z broni typu wiatrówka typu Striker kal. 5,5mm. Na skutek postrzelenia zwierzęcia, doznało ono krwawienia z grzbietowej części nosa.

Dochodzenie zostało zakończone skierowaniem do Sądu Rejonowego w Ostrołęce aktu oskarżenia przeciwko Leszkowi J. [64l.], który stanął pod zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, tj. o usiłowanie zabicia psa rasy mix.

W dniu 25 lutego 2020r. Sąd Rejonowy uznał Leszka J. za winnego zarzuconego mu aktem oskarżenia czynu i wymierzył mu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności. Orzekł wobec oskarżonego zakaz posiadania psów na okres 3 lat, nawiązkę w kwocie 2.000zł oraz przepadek wiatrówki. Sąd nakazał nadto podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie treści wyroku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzekuniu.