PRAWOMOCNE SKAZANIE ZA HANDEL LUDŹMI I ZMUSZANIE DO PROSTYTUCJI

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w lipcu 2018r. oskarżyła Izabelę S., Mariusza M., Marka N. oraz inne osoby, o popełnienie szeregu przestępstw z użyciem przemocy wobec 3 kobiet, w tym jednej małoletniej, m. in. o popełnienie przestępstw dotyczących handlu ludźmi, pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem, zmuszania do prostytucji, drastycznego zmuszania do wykonywania innych czynności seksualnych, czerpania korzyści z nierządu kobiet oraz innych przestępstw.

Jak ustalono w toku śledztwa, w okresie od lipca 2013r. do listopada 2016r. w Ostrołęce, oskarżeni czerpali korzyści z nierządu 3 kobiet. We wskazanym okresie uzyskali oni kwotę około 400.000zł. Wobec jednej z kobiet dopuścili się handlu ludźmi, bowiem prowadzili ją w błąd, obiecując pracę w barze, a następnie zabrali ją do wynajmowanego mieszkania, gdzie przemocą [bicie po twarzy i całym ciele, uszkodzenie ciała nożem, ciąganie za włosy, grożenie pozbawieniem życia, uszkodzeniem i oszpeceniem jej ciała] zmuszali do uprawiania prostytucji oraz stosując wobec niej przemoc fizyczną, pozbawili ją wolności przez zakaz opuszczania mieszkania. Zmuszali ją też do wykonywania innych czynności seksualnych oraz zażywania środków psychotropowych. Oskarżeni uczynili sobie z czerpania korzyści z nierządu stale źródło dochodu, jeden z nich dopuścił się przestępstw w warunkach multirecydywy.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce po przeprowadzeniu postępowania jurysdykcyjnego uznał oskarżonych winnych czerpania korzyści z nierządu i uzyskania przez nich kwoty około 300.000zł, w tym czerpania korzyści majątkowych z uprawniania prostytucji przez osobę małoletnią. Wymierzył im kary pozbawienia wolności od 2 do 5 lat. Stwierdził, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na uznanie, że oskarżeni dopuścili się drastycznych przestępstw przeciwko wolności kobiet m. in. zarzutów związanych z handlem ludźmi, zmuszania do prostytucji oraz innych.

Apelacje od wyroku złożył prokurator oraz obrońcy wszystkich oskarżonych. Prokurator domagał się głównie uznania oskarżonych winnych popełnienia drastycznych przestępstw przeciwko wolności seksualnej wobec jednej z kobiet – handlu ludźmi, zmuszania do prostytucji i pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem oraz zaostrzenia kar pozbawienia wolności wobec wszystkich oskarżonych. Obrońcy wskazywali na błędy proceduralne, błędy w ustalonym stanie faktycznym oraz orzeczenia łagodniejszych kar.

W dniu 5 marca 2020r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpoznał apelacje złożone przez prokuratora i obrońców – wydał wyrok w sprawie Izabeli S., Mariusza M. i Marka N. Sąd podzielił stanowisko prokuratora zawarte w apelacji i uznał oskarżonych winnych popełnienia przestępstwa handlu ludźmi, pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem oraz drastycznego zmuszania do prostytucji. Orzekł też surowsze kary pozbawienia wolności, tj. od 3 i poł roku do 7 lat pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny w Białymstoku nie przychylił się do apelacji złożonych przez obrońców.

Orzeczenie jest prawomocne.