Paweł Dobkowski

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce

Paweł Dobkowski

nazwisko rodowe:

imię ojca: Krzysztof

urodzony: 24.02.1983; Różan

obywatelstwo: Polska

ostatni adres zamieszkania: Ostrołęka, ul. Warszawska 25A m. 1

zawód:

kwalifikacja prawna czynu: art. 209 § 1a kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: PR 2 Ds. 1846.2019 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce