Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników – wyjaśnienie.

PO VII WB 262.8.2020

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego 03 lutego br. postępowania prowadzonego z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego w związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

Pytanie:
Czy w formularzu ofertowym w tabeli – w załączniku nr 1 w kolumnie „Zakres usługi – badanie psychologiczne” ma być w zakresie:

1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

czy

2. w zakresie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych i lekarskich.

Wyjaśnienie:
W formularzu ofertowym należy skalkulować cenę za badania/konsultacje psychologiczne dla osób zatrudnionych na stanowiskach pracy, gdzie występują niekorzystne czynniki psychospołeczne (zalecane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy). Rodzaje badań wskazane w formularzu cenowym są przykładowe i służą jedynie do porównania ofert.

Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

Prokurator Okręgowy
Dorota Łada

Załączniki: