Przemysław Adam Duliński

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej

Przemysław Adam Duliński

nazwisko rodowe:

imię ojca: Adam

urodzony: 20 marca 1972r., Warszawa

obywatelstwo: Polska

ostatni adres zamieszkania: 02-760 Warszawa, ul. Kaukaska 6 m. 51

zawód:

kwalifikacja prawna czynu: art. 286 § 1 kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: PR 1 Ds.  759.2018 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej