Komunikat Informacyjny

PO IV WOS 257.1.2020

Komunikat Informacyjny

Zarządzeniem nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 r. Prezes Rady Ministrów wprowadził stopnie alarmowe:

  • II stopień alarmowy BRAVO i BRAVO-CRP na terenie województwa małopolskiego,
  • I stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na pozostałym obszarze kraju.

Stopnie alarmowe obowiązują od dnia 23 stycznia 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 29 stycznia 2020 r. do godz. 23:59.