Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PO VII WB 262.3.2020
WYKONAWCY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
.
W nawiązaniu do zapytania ofertowego PO VII WB 262.3.2020 prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy Pzp na sukcesywną dostawę wykazów,  kopert oraz okładek do akt prokuratora informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę  firmy:

w części I: Hurtownia Sprzedaż Kopert Druki Art. Papiernicze Leszek Kujbida
ul. Prandoty 41, Przyprostynia, 64-360 Zbąszyń,
która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego  oraz w wyznaczonych kryteriach wyboru otrzymała:
w kryterium cena 90 pkt
w kryterium termin realizacji dostawy 10 pkt
razem 100 pkt.
Pozostali wykonawcy otrzymali:
Drukarnia nr 1, ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa
w kryterium cena 55,33  pkt
w kryterium termin realizacji dostawy 5 pkt
razem 60,33 pkt.
w części II: Best Office Jakubiak, sp. jawna., ul. Kopernik 6, 07-410 Ostrołęka,
która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego  oraz w wyznaczonych kryteriach wyboru otrzymała:
w kryterium cena 90  pkt
w kryterium termin realizacji dostawy 10 pkt
razem 100 pkt.
Pozostali wykonawcy otrzymali:
Hurtownia Sprzedaż Kopert Druki Art. Papiernicze, Leszek Kujbida
ul. Prandoty 41, Przyprostynia, 64-360 Zbąszyń
w kryterium cena 60,67  pkt
w kryterium termin realizacji dostawy 10 pkt
razem 70,67  pkt.
Drukarnia nr 1, ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa
w kryterium 74,59  pkt
w kryterium termin realizacji dostawy 5 pkt
razem 79,59 pkt.
Enter PHU ul. Biwakowa 26 A 93-469 Łodź
w kryterium cena 67,08  pkt
w kryterium termin realizacji dostawy 10 pkt
razem 77,08 pkt.
Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce