ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZANIECZYSZCZENIA WODY W RZECE NAREW

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce w dniu 30 grudnia 2019r. zakończyła postępowanie w sprawie zanieczyszczenia wody w rzece Narew substancją w postaci oleju turbinowego TU-32 w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach Zakładu Energa Elektrownie w Ostrołęce w ilości, która może zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody w znacznych rozmiarach, zaistniałego w dniu 18 października 2019r. na terenie Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. w Ostrołęce, tj. o czyn art. 182 §3 k.k. – wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego.

W toku postępowania nie stwierdzono zagrożenia życia lub zdrowia człowieka lub obniżenia jakości wody w rzece Narew. Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził badania próbek wody pobranych z rzeki Narew w różnych dniach i kilku miejscach. Badania wykazały dobrą jakość wody z odpowiednim natlenieniem wody w rzece i nie stwierdzono tendencji spadkowych zawartości tlenu w wodzie. Oznacza to, że poziom tlenu w wodzie cały czas utrzymywał się na podobnym poziomie.

Jak ustalono w toku śledztwa, do wycieku doszło w dniu 18 października 2019r. w godzinach nocnych z chłodnicy oleju uszczelniającego. W chłodnicy doszło do awarii w postaci odstania – rozwarstwienia uszczelki chłodnicy oraz niewłaściwego mocowania śrub. Natychmiast po stwierdzeniu awarii i wycieku podjęto akcję ratowniczą mającą celu minimalizację skutków awarii. Z chłodnicy wyciekło ok 3m3 oleju. W ramach akcji ratowniczej prowadzonej bezpośrednio w kanale zrzutowym około 80% oleju ze wskazanych 3m3 zebrano już w kanale zrzutowym i nie dostał się on bezpośrednio do nurtu rzeki Narew.

Chłodnica została zamontowana w Elektrowni w dniu 30 maja 2018r. i w dacie awarii objęta była gwarancją producenta.