OSKARŻENIE O UDZIAŁ W OBROCIE ZNACZNĄ ILOŚCIĄ MARIHUANY

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce skierowała do Sądu Rejonowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko Wiesławowi Ś., Łukaszowi D. i Sebastianowi K., których oskarżono o przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Postępowanie prowadzone było przez Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Radomiu Wydział w Ostrołęce pod nadzorem tutejszej Prokuratury.

Wiesława Ś. i Łukasza D. oskarżono o popełnienie przestępstwa obrotu znaczną ilością środków odurzających w postaci marihuany, tj. w ilości 915,34 grama, nadto Wiesława Ś. o przestępstwo posiadania substancji psychotropowej w znacznej ilości w postaci kokainy w ilości 21,528 grama. Łukasza D. i Sebastiana K. oskarżono również o posiadanie amfetaminy i kokainy. Oskarżeni Wiesław Ś. i Łukasz D. brali udział w obrocie narkotykami w okresie od nieustalonego dnia do dnia 1 marca 2019 roku, narkotyki zostały u nich ujawnione w dniu 1 marca 2019 roku. Sebastian K. narkotyki posiadał w lipcu 2019 roku. Wymienieni działali na terenie Myszyńca i Ostrołęki. Narkotyki przewozili w samochodach oraz przechowywali w miejscach swojego zamieszkania.

W toku postępowania przygotowawczego dwóch oskarżonych jedynie częściowo przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów, trzeci z nich przyznał się do posiadania narkotyków. W toku śledztwa wobec Wiesława Ś. i Łukasza D. początkowo stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, zmieniony następnie na poręczenia majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór policji. Wobec Sebastiana K. zastosowany został jako środek zapobiegawczy dozór policji.

Za zarzucane im czyny grozi kara do 3, do 10 i do 12 lat pozbawienia wolności oraz kary grzywny.