Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację wycieczki – wybór wykonawcy

PO VII WB 262.26.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na organizację wycieczki do Petersburga dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego ogłoszonego w dniu 12.12.2019 r., prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę firmy

GM Synergy sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów,

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego oraz w wyznaczonym kryterium wyboru otrzymała 100 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:

  1. Quick Tours, ul. Nocznickiego 9 lok. 6, 19-400 Olecko – 71,59 pkt
  2. GM Synergy sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów – 100 pkt
  3. Cristal Travelnet Sp. z o.o, ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk – 76,03 pkt
  4. Atlantic, Pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów – 93,07 pkt

 

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Dorota Łada

Załączniki: