AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO FUNKCJONARIUSZOM PUBLICZNYM Z URZĘDU SKARBOWEGO

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w dniu 26 listopada 2019r. skierowała do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej akt oskarżenia przeciwko dwóm byłym funkcjonariuszom Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej oraz czterem przedsiębiorcom z terenu powiatu ostrowskiego.


Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Radosławowi J., na przestrzeni 2 lat, tj. 2017-2018 zarzucono popełnienie łącznie 10 przestępstw, w tym przyjęcia korzyści majątkowych na kwotę ponad 200.000z1 oraz przeprowadzenia remontu i modernizacji jego budynku i posesji, przekroczenia uprawnień, powoływania się na wpływy w Ministerstwie Finansów w zamian za żądanie korzyści majątkowej w kwocie 2mln zł oraz udzielania i posiadania substancji psychotropowej w postaci amfetaminy.

Pracownikowi Działu Egzekucji Urzędu Skarbowego Zygmuntowi P. zarzucono popełnienie w latach 2017-2018 przestępstw: przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 150tyś. zł, udzielenia pomocy w przyjęciu korzyści majątkowych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oraz udzielania substancji psychotropowej w postaci amfetaminy i posiadania jej w budynku Urzędu.

Czterech przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie podległym Urzędowi Skarbowemu w Ostrowi Mazowieckiej zostało oskarżonych o tzn. łapownictwo bierne, tj. przekazanie korzyści majątkowych Naczelnikowi US Radosławowi J. w kwocie nie mniejszej niż 70tyś zł oraz korzyści polegających na przeprowadzeniu prac remontowych.

Większość oskarżonych nie przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów. W toku śledztwa wobec podejrzanych Radosława J. i Zygmunta P. początkowo stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, zmieniony następnie na poręczenia majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór policji.

Przestępstwa zarzucone oskarżonym, w zależności od przyjętej kwalifikacji prawnej, zagrożone są karą do 3 lat, do 8 lat lub do 10 lat pozbawienia wolności.