Konkursu na stanowisko asystenta prokuratora – komunikat

PO IV WOS 1111.2.2019

KOMUNIKAT

 

Działając na podstawie § 13 ust. l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz, U. z dnia 14 listopada 2016 r., póz. 1833) informuję, że w wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce konkursu do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zakwalifikowany został Pan Maciej Nowakowski, który uzyskał 45 punktów.

Nie sporządzono rezerwowej listy kandydatów.

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego
Anna Drewnowska