Komunikat Komisji Konkursowej

KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ
z dnia 16 września 2019 r.

Działając na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listopada 2016 r., poz. 1838) informuję się, że do III etapu konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zostali zakwalifikowani:

Gawkowska Milena
Nowakowski Maciej
Przeździecka Ewelina
Wojciekian Sebastian

Etap III konkursu odbędzie się w dniu 03 października 2019 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. T. Kościuszki 19.

 

Sekretarz Komisji                                                                 Przewodnicząca Komisji

Tomasz Mierzejewski                                                                     Ewa Romanik