Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych – informacja o wyborze

PO VII WB 262.17.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 prowadząc postępowanie w przedmiocie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 138g pkt 1 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach” informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

w części I dot. Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19 i Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce ul. Rejtana 4

Tarcza Grupa Sp. z o.o, Sp . Komandytowa, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego oraz otrzymała:
w kryterium doświadczenie 10,00 pkt
w kryterium cena 90,00 pkt
razem 100 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:
Grom Sp z o. o., ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn
w kryterium doświadczenie 10,00 pkt
w kryterium cena 83,84 pkt
razem 93,94 pkt.

w części II: dot. Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. B. Prusa 2

Tarcza Grupa Sp z o.o, Sp . Komandytowa, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego oraz otrzymała:
w kryterium doświadczenie 10,00 pkt
w kryterium cena 90,00 pkt
razem 100 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:
Grom Sp z o. o., ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn
w kryterium doświadczenie 10,00 pkt
w kryterium cena 88,35 pkt
razem 98,35 pkt.

w części III: dot. Prokuratury Rejonowej w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 6,

Tarcza Grupa Sp z o.o, Sp . Komandytowa, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka,

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego oraz otrzymała:
w kryterium doświadczenie 10,00 pkt
w kryterium cena 90,00 pkt
razem 100 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:
Grom Sp z o. o., ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn
w kryterium doświadczenie 10,00 pkt
w kryterium cena 88,17 pkt
razem 98,17 pkt.

w części IV: dot. Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie przy ul. 11 listopada 2

Stekop S.A., ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa,

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego oraz otrzymała:
w kryterium doświadczenie 10,00 pkt
w kryterium cena 90,00 pkt
razem 100 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:
Grom Sp z o. o., ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn
w kryterium doświadczenie 10,00 pkt
w kryterium cena 77,79 pkt
razem 87,79 pkt.
Tarcza Grupa Sp z o.o, Sp . Komandytowa, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka
w kryterium doświadczenie 10,00 pkt
w kryterium cena 79,46 pkt
razem 89,46 pkt.

Prokurator
Prokuratury Okręgowej
Ewa Sołodyna

Załączniki: