Bogdan Pardo

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce

Bogdan Pardo

nazwisko rodowe:

imię ojca: Czesław

urodzony: 10.08.1976r. Kolno

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: Klimki 6

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 209 §1a kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: PR 2 Ds. 275.2018 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce