FAŁSZYWY POLICJANT

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo przeciwko Dariuszowi G. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa podania się za funkcjonariusza publicznego, mianowicie za funkcjonariusza policji oraz rozboju, do których doszło w dniu 24 sierpnia 2019r. w Ostrołęce.

Podejrzany wykonywał czynności związane stricte z czynnościami policjanta, tj. przeprowadził przeszukanie osoby pokrzywdzonego Szymona M. oraz jego bagażu. Po przeprowadzeniu tych działań, używając przemocy i wykorzystania przewagi fizycznej, doprowadził pokrzywdzonego do stanu bezbronności i zabrał mu pieniądze oraz zegarek. Dariusz G. przestępstw tych dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli tzw. recydywy.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce, Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.