Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych – wybór oferty

PO VII WB 262.18.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 26.08.2019 r. na świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych, osób towarzyszących i dzieci pracowników informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy

Benefit Systems S.A. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

która uzyskała łącznie 70,00 pkt.

 

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce
Dorota Łada

Załączniki: