Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych – informacja z otwarcia ofert

PO VII WB 262.17.2019

Informacja z otwarcia ofert

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 21 sierpnia 2019 roku postępowania na „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych” informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2019 roku o godz. 09:00 odbyło się otwarcie ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część I Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Ostrołęce 794564,55 zł
Część II Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej 155603,21 zł
Część III Prokuratura Rejonowa w Pułtusku 157466,70 zł
Część IV Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie 162866,23 zł

W wyznaczonym terminie do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce wpłynęły nw.

Lp. Wykonawca Cena Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności
1 Stekop S.A.

ul. Mołdawska 9

02-127 Warszawa

 

Część IV: 108646,52 zł 25 miesięcy

 

nie dotyczy do 30 dni od daty doręczenia faktury
2 Grom Sp z o. o.

ul. Jagiellońska 46

10-273 Olsztyn

Część I: 651200,01 zł

Część II: 122811,88 zł

Część III: 124367,68 zł

Część IV: 125695,25 zł

j.w. j.w. j.w.
3 Tarcza Grupa Sp z o.o,  Sp . Komandytowa

ul. Kilińskiego 29

07-410 Ostrołęka

Część I: 605862,43 zł

Część II: 106775,02 zł

Część III: 121763,15 zł

Część IV: 122879,50 zł

j.w. j.w. j.w.

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Dorota Łada

Załączniki: