Agnieszka Piecha

Poszukiwana listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce

Agnieszka Piecha

nazwisko rodowe:

imię ojca: Kazimierz

urodzony: 05.06.1987r.

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: Białystok ul. Kręta 56 m 14

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 209§1a k.k.

poszukiwany /-a/ w sprawie: PR 2Ds 1001.2019 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce