Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej – informacja o wyborze

PO VII WB 262.16.2019

Informacja o wyborze wykonawcy

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego 26.07.2019 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Anna Rafeenko Zakład Pogrzebowy, ul. Kościuszki 16 07-300 Ostrów Maz.

który spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonym kryterium uzyskała 100 pkt.

 

Z-ca Prokuratora Okręgowego

w Ostrołęce

Załączniki: