Stefan Octavian Amihaessei

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce

Stefan Octavian Amihaessei

nazwisko rodowe:

imię ojca: Octavian

urodzony: 10 grudnia 1984r. Belcesti

obywatelstwo: rumuńskie

ostatni adres zamieszkania: 31-146 Kraków, ul. Długa 48

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 286 §1a kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: 2 Ds. 256/14 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce