Świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckie – unieważnienie

PO VII WB 262.15.2019
Rej. Zam. 15.2019

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego 12.07.2019 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej i poza jej obszarem, informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważniane z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Zastępca
Prokuratura Okręgowego
w Ostrołęce

Załączniki: