Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok – wybór oferty

PO VII WB 262.13.2019

Informacja o wyborze wykonawcy w cz. V i VI

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego 02.07.2019 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsze wybrano w poszczególnych częściach postępowania oferty nw. wykonawców:

część V: Prokuratura Rejonowa w Pułtusku

Funeral, ul. Warszawska 14 06-100 Pułtusk,

który spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonym kryterium  uzyskał 100 pkt.

część VI:  Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie

Dom Pogrzebowy Czyżak, Anna Czyżak, ul. Pułtuska 177, 07-200 Wyszków,

który spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonym kryterium uzyskał 100 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:
Funeral, ul. Warszawska 14, 06-100 Pułtusk: 91,65 pkt
Nekropolis, ul. Stefana Okrzei 53, 07-200 Wyszków: 91,52 pkt.

 

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Dorota Łada

Załączniki: