Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok – wybór oferty i unieważnienie

PO VII WB 262.13.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części IV
oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części II

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego 02.07.2019 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem, informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nw. wykonawcy:

w części IV: Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu: powiat Maków Mazowiecki

Glob s.c. ul. Liliowa 11, 06-200 Maków Maz

która w wyznaczonych kryteriach otrzymała 100 pkt.

W części II postępowanie zostało unieważnione, z uwagi na brak ofert.

 

Prokuratur Okręgowy
w Ostrołęce
Dorota Łada

Załączniki: