STRATY LICZONE W MILIONACH

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w dniu 28 czerwca 2019r. skierowała do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko byłemu księgowemu spółki działającej na terenie Ostrowi Mazowieckiej – Krzysztofowi R. [46l.].

Oskarżonemu zarzucono popełnienie szeregu przestępstw o charakterze majątkowym. Oskarżony dopuścił się m. in. wielokrotnego fałszowania czeków, a następnie ich realizacji, fałszowania dokumentów księgowych, przywłaszczenia rzeczy powierzonej oraz kilkudziesięciu kradzieży [łącznie 368 zarzutów]. Zarzuty obejmują wyrządzenie spółce z Ostrowi Mazowieckiej oraz jednemu z banków działających na terenie Ostrowi Mazowieckiej, w okresie od stycznia 2012r. do stycznia 2017r., szkody majątkowej w kwocie ok. 7 milionów zł.

Oskarżony Krzysztof R. z racji zajmowanego stanowiska we władzach spółki miał dostęp do całej dokumentacji finansowo – księgowej i rachunków bankowych. Posiadał umocowanie do składania firmowej dokumentacji na wydanie czeków, na podstawie którego pobierał czeki z banku. Na odebranych czekach podrabiał podpisy osób upoważnionych w imieniu spółki do wystawiania czeków i tak podrobione czeki przedkładał w banku celem realizacji. Łącznie na podstawie podrobionych czeków pobrał z rachunku bankowego spółki kwotę ponad 6 milionów złotych. Jednocześnie, z racji posiadanego dostępu do rachunku bankowego, Krzysztof R. dokonywał przelewów środków pieniężnych z rachunku spółki na swoje prywatne rachunki bankowe. Łączna kwota przekazanych w ten sposób środków wyniosła ponad 860 tyś zł. W celu ukrycia swej przestępczej działalności zniszczył dysk twardy komputera stacjonarnego spółki oraz ukradł służbowego laptopa.

Krzysztof R. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył krótkie wyjaśnienia. Wobec Krzysztofa R. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego.

W toku śledztwa dokonano zabezpieczona majątkowego na mieniu oskarżonego Krzysztofa R. Na kilku nieruchomościach ustanowione zostały hipoteki przymusowe oraz dokonano zajęcia rachunku bankowego.

Za zarzucane Krzysztofowi R. czyny grozi kar a pozbawienia wolności od lat 5 do 15 albo nawet kara 25 lat pozbawienia wolności.