Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego – wybór oferty

PO VII WB 262.11.2019

 

Prokuratura okręgowa w Ostrołęce zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu na przedłużenie 250 licencji i dostawę 30 licencji oprogramowania antywirusowego wybrano ofertę Wykonawcy

Ikaria Sp z o.o. ul. Omłotowa 12/14, 94-251 Łódź,

która spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego i otrzymała:

w kryterium cena 80,00 pkt
w kryterium dodatkowy okres licencji 20,00 pkt
łącznie otrzymała 100,00 pkt.

Pozostali Wykonawcy otrzymali:
Bladecom sp z o o , ul. Południowa 9, 26-606 Radom

w kryterium cena 54,54 pkt
w kryterium dodatkowy okres licencji 20,00 pkt
łącznie otrzymała 74,54 pkt.

 

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Załączniki: