Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                Ostrołęka, dnia 18 czerwca 2019 r.

PO VII WB 262.10.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I i III
oraz unieważnieniu postępowania w  zakresie części II, IV, V, VI

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego 06.06.2019 r. dot. świadczenia usług przechowywania
i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem, informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsze wybrano oferty nw. wykonawców:

w części I  Prokuratura Rejonowa i Okręgowa w Ostrołęce

Dom Pogrzebowy ARKA, ul. Sienkiewicza 41, 07-410 Ostrołęka,

która w wyznaczonych kryteriach otrzymała 100 pkt.

w części III: Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu: powiat Przasnysz

FHU  JUMA Maciej Juniak, Sierakowo 59, 06-300 Przasnysz

która w wyznaczonych kryteriach otrzymała 100 pkt.

W pozostałych częściach zgodnie z zapisem pkt. VIII zaproszenia do złożenia oferty postępowanie zostaje unieważnione.

 

.                                                                                                               Prokuratur  Okręgowy  w Ostrołęce

.                                                                                                                                 Dorota Łada

 

 

 

 

 

 

Załączniki: