Jan Mikołowski

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce

Jan Mikołowski

nazwisko rodowe:

imię ojca: Stanisław

urodzony: 15 maja 1962 roku; Maków Maz.

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: Jarzyły 28, 06-216 Sypniewo

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 242 § 3 kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: PR 2 Ds. 1079.2018 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce