KOMUNIKAT

PO IV WOS 1111.1.2019

KOMUNIKAT

Działając na podstawie § 13 ust. l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz, U. z dnia 14 listopada 2016 r., póz. 1833) informuję, że w wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce konkursu

do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zakwalifikowana została Pani Edyta Kifiak, która uzyskała najwyższą liczbę punktów (45).
Nie sporządzono rezerwowej listy kandydatów.
.                                                                                                               Prokurator Okręgowy
.                                                                                                                      Dorota Łada