WYROK ZA OSZUSTWA SPRZED 20 LAT

Sąd Okręgowy w Ostrołęce w dniu 11 kwietnia 2019r. wydał wyrok w sprawie Bogusława K., którego Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce oskarżyła o przestępstwa oszustwa na szkodę wielu osób o łącznej wartości ponad 300.000zł oraz wyłudzenie kredytu na kwotę około 1.000.000zł uzyskanego na podstawie nierzetelnej dokumentacji. Do popełnienia przestępstw doszło w latach 1997-1999.


Sąd uznał Bogusława K. winnym dopuszczenia się oszustwa na szkodę 114 osób na łączną kwotę 305.506,21zł oraz podstępnego wyłudzenia kredytu inwestycyjnego na szkodę Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Ostrołęce oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 1.000.000zł. Sąd wymierzył oskarżonemu karę 2 pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat, karę grzywny w wymiarze 540.000zł, obowiązek naprawienia szkody na rzecz wszystkich pokrzywdzonych, tj. kwotę 305.506,21zł oraz obciążył go kosztami i opłatami postępowania w sprawie w kwocie 20.354,12zł.
Wyrok nie jest prawomocny.