KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ

PO IV WOS 1111.1.2019

KOMUNIKAT
KOMISJI KONKURSOWEJ

Działając na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listopada 2016 r., poz. 1838) informuję się, że do III etapu konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce została zakwalifikowana:

1. Edyta Kifiak

Etap III konkursu odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. T. Kościuszki 19.

Sekretarz Komisji                                                                        Przewodnicząca Komisji

Tomasz Mierzejewski                                                                                 Anna Drewnowska