Komunikat Komisji Konkursowej w sprawie PO IV WOS 1111/1/2019

KOMUNIKAT
KOMISJI KONKURSOWEJ

Działając na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listopada 2016 r., poz. 1833) informuję się, że do II etapu konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zostali zakwalifikowani:

1. Paulina Dąbrowska,
2. Milena Gawkowska,
3. Edyta Kifiak

Etap II konkursu odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. T. Kościuszki 19.

Sekretarz Komisji                                                                  Przewodnicząca Komisji

Tomasz Mierzejewski                                                                    Anna Drewnowska