Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę pieczątek – wybór wykonawcy

PO VII WB 262.9.2019
Rej. zam.9.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego 08 marca 2019. dot. świadczenia usług wykonania i dostawy pieczątek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy

Partner Premium, ul. Graniczna 46, 09-4078 Płock,

która w wyznaczonych kryteriach otrzymała:
cena: 80,00 pkt.
termin realizacji dostawy: 10,00 pkt.
razem 90,00 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Łączna liczba punktów Liczba pkt przyznana w kryterium I

cena

Liczba pkt przyznana w kryterium II

termin realizacji

1 Best Office ul. Kopernika 6
07-410 Ostrołęka
75,07 55,07 20
2 Printylandia ul. Powstańców Śląskich 140, 53-315 Wrocław 56,68 46,68 10
3 Bazarnik Sp z o.o.

Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

89,42 79,42 10
4 PPHU Bogun
ul. Karmelicka 17/3, 31-133 Kraków
70,18 60,18 10

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Załączniki: