Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę pieczątek – wyjaśnienie treści

PO VII WB 262.9.2019

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 08 marca 2019 roku postępowania na wyrób i dostawę pieczątek w związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

Pytanie 1:
Czy stemple drewniane można zastąpić bardziej powszechnymi obecnie uchwytami plastikowymi?

Wyjaśnienie 1:
Tak. W związku z powyższym zmianie ulega pkt. 8 tabeli formularza ofertowego.

 

Powyższe zmiany są wiążące dla wykonawców.

Formularz ofertowy po zmianach – w załączeniu

 

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Dorota Łada

Załączniki: