Plan zamówień publicznych na rok 2019

PO VII WB 260.1.2019

Plan zamówień publicznych na rok 2019
objętych przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(dotyczy zamówień powyżej 30 000 euro)

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb postępowania Orientacyjna wartość zamówienia
PLN
Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Ochrona osób i mienia
w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynków
usługa art. 138 o 791 tys. zł netto

973 tys. zł brutto

 

II kwartał

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Dorota Łada

Załączniki: