OSZUST W ARESZCIE

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce nadzoruje śledztwo przeciwko Piotrowi D., podejrzanemu o wyłudzenie pożyczek i kredytów na szkodę Banków i Instytucji finansowych oraz 4 osób fizycznych na łączną kwotę około 250 tyś zł zaciągniętych w okresie od marca do września 2018r. na terenie województwa mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego.


Jak ustalono w toku śledztwa pokrzywdzony Józef P. był częściowo ubezwłasnowolniony, natomiast Tadeusz G., Jan E. i Henryk H. cierpieli na chorobę alkoholową. Podejrzany wykorzystywał warunki osobiste pokrzywionych oraz trudną sytuację życiową, w jakiej się znajdowali. W przypadku Henryka K. bezpośrednio przed zawarciem umowy pożyczki udostępnił mu alkohol, który pokrzywdzony spożył. Piotr D. obiecywał, że w zamian za zawarcie umów kredytowych i przekazania mu uzyskanych środków pieniężnych, pokrzywdzeni otrzymają zatrudnienie i mieszkanie. Zapewniał ich też, że będzie spłacać pożyczki i kredyty. W celu ukrycia oszustwa dokonywał niewielkiej w stosunku do wysokości zobowiązania, jednorazowej wpłaty na rzecz instytucji kredytowej. Podejrzany dopuścił się oszustwa i wyłudzenia kredytów działając w warunkach recydywy.

Piotr D. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i zaprzeczył, by dokonywał oszustw na szkodę osób pokrzywdzonych oraz banków. Wobec Piotra D. stosowany jest izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.